Renk profilleri

Şubat 9, 2021by admin0

Renk profilleri hakkında

Kesin, tutarlı renk yönetimi için tüm renk aygıtlarınızda doğru ICC uyumlu profiller gerekir. Örneğin, doğru olmayan bir tarayıcı profiliyle mükemmel biçimde taranan görüntü, sadece tarayıcıyla görüntünün görüntülendiği program arasındaki farklılık nedeniyle başka bir programda yanlış görünebilir. Bu yanlış gösterim zaten başarılı olan bir görüntü üzerinde gereksiz, zaman alıcı ve büyük olasılıkla zarar verici “düzeltmeler” yapmanıza neden olabilir. Doğru bir profille, görüntüyü içe aktaran program aygıt farklılıklarını düzeltebilir ve taramanın gerçek renklerini görüntüleyebilir.

Renk yönetimi sistemi aşağıdaki profil türlerini kullanır:

Monitör profilleri

Monitörün şu anda rengi nasıl yeniden ürettiğini tanımlar. Monitörünüzde rengi doğru olarak görme tasarım işlemi sırasında renkle ilgili önemli kararlar almanızı sağladığından, bu ilk oluşturmanız gereken profildir. Monitörünüzde gördükleriniz belgenizdeki gerçek renkleri temsil etmiyorsa, renk tutarlılığını koruyamazsınız.

Girdi aygıtı profilleri

Girdi aygıtının hangi renkleri yakalayabileceğini veya tarayabileceğini tanımlar. Dijital fotoğraf makineniz profil seçeneği sunuyorsa Adobe, Adobe RGB’yi seçmenizi önerir. Aksi takdirde, sRGB’yi kullanın (çoğu kamera için varsayılandır). İleri düzey kullanıcılar farklı ışık kaynakları için farklı profiller kullanmayı da düşünebilir. Tarayıcı profilleri için, bazı fotoğrafçılar tarayıcıda taranan her film türü veya markası için ayrı profiller oluşturur.

Çıktı aygıtı profilleri

Masaüstü yazıcılar veya baskı makinesi gibi çıktı aygıtlarının renk uzayını tanımlar. Renk yönetimi sistemi belgedeki renkleri çıktı aygıtının renk uzayının gamutu içindeki renklerle doğru biçimde eşleştirmek için çıktı aygıtı profillerini kullanır. Çıktı profili aynı zamanda kağıt ve mürekkep türü gibi özel yazdırma koşullarını da dikkate almalıdır. Örneğin, parlak kağıt, mat kağıda göre farklı renk aralığını görüntüleyebilme özelliğine sahiptir.

Birçok yazıcı sürücüsü yerleşik renk profiliyle birlikte gelir. Özel profillere yatırım yapmadan önce bu profilleri denemek iyi bir fikirdir.

Belge profilleri

Bir belgenin özel RGB veya CMYK renk uzayını tanımlama. Uygulama, belgeye profil atayarak veya belgeyi etiketleyerek belgedeki gerçek renk görünümlerinin tanımını sağlar. Örneğin, R=127, G=12, B=107 yalnızca farklı aygıtların farklı biçimde görüntüleyeceği numara kümesidir. Ancak Adobe RGB renk uzayıyla etiketlendiğinde bu numaralar gerçek rengi veya ışığın dalga boyunu belirtir; bu durumda, morun belirli bir tonunu belirtmektedir.

Renk yönetimi açık olduğunda, Adobe uygulamaları otomatik olarak Renk Ayarları iletişim kutusundaki Çalışma Alanı seçeneklerini temel alan bir profili yeni belgelere atar. Atanmış profilleri olmayan belgeler etiketsiz olarak bilinir ve yalnızca ham renk numaralarını içerir. Etiketsiz belgelerle çalışırken, Adobe uygulamaları renkleri görüntülemek ve düzenlemek için geçerli çalışma alanı profilini kullanır.

Profillerle renkleri yönetme

A.Profiller girdi aygıtının ve belgenin renk uzaylarını tanımlar.

B.Profillerin açıklamalarını kullanarak renk yönetimi sistemi belgenin gerçek renklerini tanımlar.

C.Monitörün profili renk yönetimi sistemine, belgenin sayısal değerlerini monitörün renk uzayına nasıl çevireceğini söyler.

D.Çıktı aygıtının profilini kullanarak renk yönetimi sistemi belgenin sayısal değerlerini çıktı aygıtının renk değerlerine çevirir, böylece doğru renk görünümleri yazdırılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *